На 06.07.2020 г. „МО САВЕЛИ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2994-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук

На 14.07.2020 г. „МО САВЕЛИ ТРЕЙДИНГ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3197-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук

На 14.07.2020 г. „МОНЕЛКА“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3548-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук